Menu
Your Cart

ES PROJEKTAI

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant optimizuoti įmonės gamybos procesus“ įgyvendinimas

UAB „Komex” įkurta 1991 m. Įmonė gamina maisto produktams, gėrimams, vaistams, kosmetikai, statybinėms medžiagoms ir daugeliui kitų gaminių, skirtas saugias pakuotes - maišus ir lakštus iš plėvelės su oro burbuliukais, putų polietileno plėvelę, plėvelę su oro burbuliukais, laminatus su įvairiomis plėvelėmis, apsaugines pakavimo detales iš putų polietileno ir kt.
Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę, UAB „Komex“ inicijuoja projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant optimizuoti įmonės gamybos procesus“, kurio metu numato įsigyti ir gamybos procese įdiegti modernias skaitmeninimo technologijas. Šios technologijos leis užtikrinti aukštą produktų kokybę, lankstų užsakymų vykdymą, o darbo našumo augimas ir gamybos kaštų sumažinimas – klientams pasiūlyti konkurencingas gaminamos produkcijos kainas.
Įgyvendinus projekto veiklas, įsigyta įranga bus naudojama inovatyvių produktų vystymui, gamybai ir pateikimui į rinką. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas UAB „Komex“ konkurencingumo didėjimui, eksporto apimčių ir geografijos augimui bei tolimesnėms investicijoms į skaitmenines technologijas.
Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas, siekiant optimizuoti įmonės gamybos procesus“
Projekto vykdytojas – UAB „Komex“
Projekto tikslas – Įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 391 036,13 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 452 086,74 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-12-16
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-09-01
UAB „KOMEX“ gamybos pajėgumų plėtra

UAB „KOMEX“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus.
Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Investicijos į naują įrangą padidins gamybos produktyvumą ir prisidės prie bendrovės darbo našumo ir pajamų rodiklių augimo.

Projekto pradžia – 2019 m. balandis
Planuojama pabaiga – 2021 m. kovas.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0152 „UAB „KOMEX“ gamybos pajėgumų plėtra“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.
Projektui skirtas 0,19 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

ES PROJEKTAI

Ieškote pakuotės sprendimo?